Lyºování_1

Cílem SK Paprsek je umožnit co největšímu počtu uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením pravidelně sportovat a účastnit se sportovních soutěží bez ohledu na absolutní výkonnost.

V rámci tréninku jednotlivých sportů (plavání, boccia, stolní tenis, atletika, lyžování, přehazovaná a přizpůsobené disciplíny) si uživatelé zdokonalují nejen svou fyzickou zdatnost, ale naučí se i pravidlům jednotlivých sportů a sportovnímu chování ve smyslu fair play.

Vybraní sportovci reprezentují naše zařízení na různých tuzemských i mezinárodních sportovních akcích v rámci Českého hnutí Speciálních olympiád. Výkon je chápán jako kategorie individuální, sportovci jsou při sportovních soutěžích rozděleni zásadně do skupin podle své výkonnosti a každému z nich se nakonec dostane ocenění a uznání. Vyhrát tak mohou i sportovci s těžkým stupněm mentálního postižení.

Program ČHSO má tedy vedle vlastní sportovní hodnoty velký význam sociální, kdy sportovci vstupují do uznávaných a oceňovaných rolí závodníků a v neposlední řadě přispívá i k obohacení citového života mentálně postižených sportovců a jejich rodičů, kteří mnohdy poprvé v životě mohou se svým dítětem prožít pocit úspěchu a radosti.