Snažíme se podporovat projekty a aktivity, na jejichž realizaci nemá denní stacionář dostatek finančních prostředků a které jsou klienty sociální služby vyhledávané a oblíbené. Kromě zvelebování prostředí jsou to i činnosti, které si lidé s postižením z denního stacionáře mohou sami vybrat.

Záleží nám na tom, aby se klienti v prostředí, kde tráví většinu času všedního dne cítili dobře a mohli prožít den aktivně a smysluplně.

Podrobněji se projektům a realizaci věnujeme v jednotlivých odkazech.