4.6. 2015 jsme na zahradě střediska Hloubětín přivítali přátele, spolupracovníky a sponzory, kteří nám zachovávají svou stálou přízeň, a připravili pro ně bohatý hudebně-divadelní program. Klienti zahráli autorsky upravený kus Libuše a Přemysl, spolu s částí kapely Ext Band jsme předvedli muzikoterapeutickou improvizaci na píseň uvedené kapely “Každej jsme jinej”, nabídli koutky k relaxaci a potěšení oka, duše i žaludku.

Připravujeme se na turnaj v přehazované v Dřevěnicích a na letní hry Speciálních olympiád v Olomouci.