Hloubětínský Paprsek, z.s. (HP) podporuje činnost DC Paprsek – střediska Hloubětín.

Členům HP záleží na tom, aby uživatelé služby denního stacionáře dostali podobné příležitosti prožít aktivní život jako jejich vrstevníci, kteří nemají speciální potřeby.

Pomáhají hledat cesty, které jsou obohacením a inspirací pro jednotlivé uživatele, ale i jejich rodiny.

HP podporuje:

  • Konkrétní aktivity a terapie – hrazením honorářů terapeutů a vedoucích aktivit a nákupem potřebných pomůcek
  • Výjezdy a pobyty mimo domov a denní stacionář v doprovodu asistentů – příspěvkem na dopravu, volitelné výlety, nákupem pomůcek, uhrazením honoráře asistentů uživatelů
  • Sportovní oddíl SK Paprsek – nákupem sportovního nářadí, kompenzačních pomůcek, hrazením pobytu asistentů na sportovních soutěžích, případně účastnických poplatků a startovného
  • Zvyšování kvality prostředí, ve kterém uživatelé tráví čas – renovací a nákupem vnitřního vybavení a zvelebováním okolní zahrady